Reklama dźwignią handlu,więc trzeba się było reklamować. Czasami żałuję, że nie znam fińskiego. Oprócz chwilami bajecznych ujęć fiata, warto przyjrzeć się hasłom i argumentom,które miały skłonić dewizowców do wyboru polskiej marki samochodu. Prospekty dzielimy na te drukowane w Polsce przez POL-MOT i te projektowane za granicą przez importerów. Języki wymieniane po przecinku oznaczają ten sam prospekt wydany w kilku językach. Języki z "i" oznaczają, że prospekt jest wielojęzyczny. Okładki pochodzą z internetu oraz zbiorów moich,ale przede wszystkim ze zbiorów następujących panów,którym serdecznie dziękuję (alfabetycznie): Mariusz Celny, Piotr Dobierski Jarosław Dyrala, Mirosław Ratajczyk
rok wyd. - 1968
język angielski
stron - 8rok wyd. - 1968
język polski
stron - 6

___


rok wyd. - 1968
język polski
stron - 2


rok wyd. - 1968
język niemiecki
stron - 8rok wyd. - 1969
język polski
stron - 2


rok wyd. - 1969
język francuski
stron - 4rok wyd. - 1968
język angielski, niemiecki, rosyjski
stron - 6


rok wyd. - 1969
język francuski, angielski, niemiecki, rosyjski
stron - 16

__rok wyd. - 1969
język niemiecki
stron - 4rok wyd. - 1970
język czeski
stron - 2rok wyd. - 1970
język niemiecki
stron - 8

_ _rok wyd. - 1970
język francuski, angielski, niemiecki, polski
stron - 16


rok wyd. - 1970
język polski
stron - 6

____rok wyd. - 1971
język holenderski
stron - 6

_


rok wyd. - 1971
język fiński
stron - 4rok wyd. - 1971
język angielski
stron - 2rok wyd. - 1971
język niemiecki
stron - 4
rok wyd. - 1971
język niemiecki
stron - 8rok wyd. - 1972
język niemiecki
stron - 4rok wyd. - 1972
język angielski
stron - 4


rok wyd. - 1972
język fiński
stron - 4

_


rok wyd. - 1972
język fiński
stron - 16 (plakat)


rok wyd. - 1972
język fiński
stron - 4
rok wyd. - 1972
język polski,niemiecki
stron - 8

__


rok wyd. - 1972
język niemiecki
stron - 2
rok wyd. - 1972
język francuski
stron - 12


rok wyd. - 1972
język francuski
stron - 2rok wyd. - 1972
język francuski
stron - 2
rok wyd. - 1972
język węgierski
stron - 16 (plakat)

_


rok wyd. - 1972
język francuski
stron - 2rok wyd. - 1972
język francuski
stron - 2rok wyd. - 1972
język szwedzki
stron - 12

___rok wyd. - 1972
prospekt angielsko-niemiecko-francuski
stron - 12

__


rok wyd. - 1973
język fiński
stron - 4

__rok wyd. - 1973
język niemiecki
stron - 8rok wyd. - 1973
język niemiecki,angielski,francuski
stron - 16

___rok wyd. - 1973
język niemiecki
stron - 12


rok wyd. - 1974
język angielski
stron - 2


rok wyd. - 1974
język angielski
stron - 2
rok wyd. - 1974
język angielski
stron - 16

__rok wyd. - 1974
język fiński
stron - 4

_


rok wyd. - 1974
język niemiecki
stron - 4

__


rok wyd. - 1974
język angielski
stron - 10

_______rok wyd. - 1975
język angielski
stron - 8


rok wyd. - 1975
język niemiecki
stron - 4

__


rok wyd. - 1975
język niemiecki
stron - 12
rok wyd. - 1975
język niemiecki
stron - 2


rok wyd. - 1975
język angielski
stron - 4rok wyd. - 1975
język francuski(Belgia)
stron - 4rok wyd. - 1975
język francuski (Belgia)
stron - 2


rok wyd. - 1975
język holenderski
stron - 8


rok wyd. - 1975
język polski
stron - 2rok wyd. - 1975
język polski
stron - 2rok wyd. - 1975
język polski
stron - 6


rok wyd. - 1975
język polski,czeski,francuski
stron - 8
rok wyd. - 1975
język francuski, angielski, niemiecki
stron - 8

_


rok wyd. - 1975
język francuski, grecki
stron - 6

____


rok wyd. - 1975
język fiński
stron - 4

_rok wyd. - 1976
język angielski, czeski
stron - 12

___


rok wyd. - 1976
język niemiecki, angielski
stron - 8
rok wyd. - 1976
język niemiecki
stron - 8
rok wyd. - 1976
język polski
stron - 8

_


rok wyd. - 1976
język fiński
stron - 6

_


rok wyd. - 1976
język francuski
stron - 4


rok wyd. - 1976
język norweski
stron - 4

__


rok wyd. - 1977
język niemiecki
stron - 4


rok wyd. - 1977
język francuski
stron - 4rok wyd. - 1977
język angielski
stron - 6


rok wyd. - 1977
język angielski
stron - 12

______


rok wyd. - 1977
język angielski
stron - 8

_


rok wyd. - 1977
język angielski
stron - 8

____


rok wyd. - 1977
język francuski, czeski
stron - 8

____


rok wyd. - 1978
język angielski
stron - 8

____


rok wyd. - 1978
język polski
stron - 4


rok wyd. - 1978
język angielski
stron - 6rok wyd. - 1978
język francuski
stron - 2


rok wyd. - 1978
język fiński
stron - 2rok wyd. - 1979
język polski
stron - 2


rok wyd. - 1979
język duński,szwedzki
stron - 8

______


rok wyd. - 1979
język niderlandzki, francuski(Belgia)
stron - 2rok wyd. - 1979
język holenderski
stron - 8

__


rok wyd. - 1979
język niemiecki
stron - 2rok wyd. - 1979
język angielski
stron - 2rok wyd. - 1979
język angielski
stron - 4

_


rok wyd. - 1980
język fiński
stron - 2rok wyd. - 1980
język angielski
stron - 6

___


rok wyd. - 1980
język angielski
stron - 2
rok wyd. - 1980
język angielski
stron - 6


rok wyd. - 1980
język angielski
stron - 4

_


rok wyd. - 1981
język duński
stron - 2


rok wyd. - 1981
język angielski
stron - 12

_______rok wyd. - 1982
język angielski
stron - 12


rok wyd. - 1982
język angielski
stron - 6


rok wyd. - 1982
język francuski
stron - 2


rok wyd. - 1982
język francuski
stron - 2


rok wyd. - 1982
język angielski
stron - 2rok wyd. - 1982
język angielski
stron - 2


rok wyd. - 1982
język angielski
stron - 2


rok wyd. - 1983
język angielski i francuski
stron - 6

_


rok wyd. - 1983
język angielski
stron - 2


rok wyd. - 1983
język angielski
stron - 2


rok wyd. - 1984
język duński, angielski
stron - 6

__


rok wyd. - 1984
język angielski
stron - 2


rok wyd. - 1984
język duński
stron - 2


rok wyd. - 1984
język holenderski
stron - 2rok wyd. - 1984
język holenderski
stron - 2
rok wyd. - 1984
język francuski
stron - 2


rok wyd. - 1984
język angielski
stron - 2rok wyd. - 1984
język fiński
stron - 2rok wyd. - 1985
język fiński
stron - 2rok wyd. - 1985
język duński
stron - 4rok wyd. - 1985
język duński
stron - 4


rok wyd. - 1985
język fiński
stron - 2rok wyd. - 1985
język angielski
stron - 8

____rok wyd. - 1985
język francuski
stron - 2rok wyd. - 1985
język francuski
stron - 2


rok wyd. - 1985
język francuski
stron - 2


rok wyd. - 1986
język niderlandzki
stron - 2


rok wyd. - 1986
język angielski
stron - 6

____rok wyd. - 1986
język angielski
stron - 2
rok wyd. - 1987
język grecki
stron - 2rok wyd. - 1987
język angielski
stron - 8

___


rok wyd. - 1987
język angielski
stron - 4rok wyd. - 1989
język francuski
stron - 2rok wyd. - 1989
język francuski
stron - 2rok wyd. - 1989
język holenderski
stron - 4

__


rok wyd. - 1990
język angielski
stron - 8


rok wyd. - 1990
język polski
stron - 2


rok wyd. - 1990
język chiński
stron - 2